Bình phong (trấn phong)

Trấn phong được chế tác bằng chất liệu bạc, có hình tấm bia, hai bên tạo trụ nổi, chạm nổi rồng mây, trên đỉnh trụ bên phải là hình chuôi kiếm, bên trái là cây bút. Trên đỉnh trấn phong hình cánh cung dập nổi lưỡng long trầu nhật (đôi rồng đối xứng). Mặt trời được làm tròn, màu đỏ.
Mặt trước trấn phong hình chữ nhật đứng, nền hoa văn gấm chữ “vạn”, viền quanh hồi văn chữ T. Trên mặt trấn phong 5 dòng chữ Hán nổi. Phiên âm:
Dòng 1: 保大 :Bảo Đại
Dòng 2: 壬辰年九月二十三日. Nhâm thìn niên, cửu nguyệt nhị thập tam nhật (tức ngày 23/9 (âm lịch) 1952).
Dòng 3.萬夀四旬大慶 Vạn thọ tứ tuần đại khánh.
Dòng 4:工車臣等恭拜. Công xa thần đẳng cung bái.
Dịch: Bề tôi của Bộ Công kính cẩn cung tiến.
Dòng: 5: 進: tiến,
Dòng 1,3 và 5 là chữ bạc thếp vàng.
Phía dưới trấn phong tạo hình khánh, dập nổi đầu rồng chính diện, chân đế tạo hình khối chữ nhật, 3 cấp.
Trấn phong này được Bộ Công chúc thọ vua Bảo Đại nhân dịp mừng thọ “tứ tuần đại khánh” (40 tuổi). Đây là vật dùng trang trí, dùng bày trong thư phòng của vua Bảo Đại tại thành phố Đà Lạt trong thời kỳ “Hoàng triều cương thổ” (1950-1955).