Gác bút

Văn phòng tứ bảo trước kia được hiểu là tức là bốn thứ quý dùng trong thư phòng gồm: bút, nghiên, giấy và mực. Tuy nhiên, quan niệm này cũng chỉ mang tính chất tương đối và ước lệ tùy theo cảm nhận của mỗi người. Về sau, “văn phòng tứ bảo” được hiểu rộng hơn tới các vật dụng liên quan khác như: chặn giấy, ống bút, gác bút, thủy trì…

Gác mực là vật dụng dùng để đặt thanh mực Tàu lên trên trong quá trình viết chữ, còn được gọi là “mạc sàng”. Khi viết chữ, người viết dùng thanh mực mài trên nghiên hòa với nước để viết.

Gác mực được chế tác từ loại đá ngọc màu trắng đục. Gác mực có hình chữ nhật, hai đầu được cong tạo thành chân đỡ giồng hình cây cầu. Mặt trên được tạo 4 gờ nổi tránh dính mực. Mặt dưới được mài nhẵn bóng. Phần chân đế được làm từ xương hoặc ngà voi, sơn son màu đỏ. Đế có hình chữ nhật, 4 mặt bên hông được khắc trang trí hoa và hoa văn hình kỷ hà, sơn đỏ nâu.

Đây là vật dùng trong thư phòng thuộc cung đình triều Nguyễn, do Ngự xưởng chế tạo vào thế kỷ 19.