Ống cắm bút

Văn phòng tứ bảo trước kia được hiểu là tức là bốn thứ quý dùng trong thư phòng gồm: bút, nghiên, giấy và mực. Tuy nhiên, quan niệm này cũng chỉ mang tính chất tương đối và ước lệ tùy theo cảm nhận của mỗi người. Về sau, “văn phòng tứ bảo” được hiểu rộng hơn tới các vật dụng liên quan khác như: chặn giấy, ống bút, gác bút, thủy trì…

Ống bút luôn được người xưa coi trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt và trở thành một thú chơi tao nhã của người viết chữ. Vậy nên, những bậc vua chúa xưa thường chọn những chất liệu tốt nhất để chế tác ống cắm bút như ngọc, ngà, sứ hay kim loại quý.

Ống cắm bút được chế tác từ loại ngọc màu trắng xám và màu trắng ngà, có dáng cao, thân hơi dẹt, phía trên miệng hình oval, loe rộng; miệng ống được mài nhẵn, trên thân trang trí nổi cành tùng và mây cách điệu.

Đây là vật dùng trong thư phòng thuộc cung đình triều Nguyễn, do Ngự xưởng chế tạo vào thế kỷ 19.