KHĂN VẤN ĐẦU

– Chất liệu: Vải.
– Hình dạng và kích thước: Hình ống; dài 70 cm, đường kính 4cm.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; năm 2008.

Nội dung hiện vật

Khăn vấn đầu là một trong những phục trang căn bản của phụ nữ Việt Nam từ trước thế kỷ XX và có sự thay đổi, cách tâm cho phù hợp với đời sống xã hội trong từng thời kỳ. Đầu thế kỷ XX, thường thấy phụ nữ miền Bắc vấn đầu bằng khăn vải cuốn tròn hình ống, vòng quanh đầu và dùng kim cài cố định tùy theo cỡ đầu của từng người.

Khăn vấn đầu này của bà Nguyễn Thị Ký, sinh năm 1904, quê quán Đức Bảng (Hà Nam), vào Đà Lạt sinh sống từ năm 1936. Bà Ký mua chiếc Khăn vấn đầu này ở chợ Đà Lạt về sử dụng từ những năm 50 cuả thế kỷ XX.