SƠ ĐỒ 3 LỘ TRÌNH THÁM HIỂM CỦA BÁC SĨ YERSIN

Trước năm 1893, cao nguyên LangBiang là địa bàn cư trú của dân tộc Lạch. Nơi đây núi rừng hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn, nên rất ít người biết đến vùng đất này. Đến năm 1893, bác sĩ A. Yersin đã thám hiểm cao nguyên LangBiang, phát hiện vùng đất này phù hợp để lựa chọn phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng.

Năm 1893, Bác sĩ A. Yersin đã tiến hành thám hiểm cao nguyên LangBiang theo 3 lộ trình. Đây là sơ đồ thể hiện 3 lộ trình thám hiểm của Bác sĩ Yerin:

– Lộ trình thứ 1: Tháng 2 năm1893, ông rời Sài Gòn đi Phan Thiết bằng cách băng qua vùng Tánh Linh, sau đó trở lại Phan Rí.

– Lộ trình thứ 2: Tháng 4 năm 1893, ông rời Phan Rí đến Tánh Linh, băng qua vùng rừng núi đến làng Riong rồi trở về Tánh Linh.

– Lộ trình thứ 3: Tháng 5 năm 1893, ông đi từ Tánh Linh đến Phan Rang, Phan Thiết, tới làng Riong. Ngày 21 tháng 6 năm 1893, ông đặt chân đến vùng Ăngkroet – Đankia.