BÚA

– Chất liệu: Sắt.
– Màu sắc: Nâu đen.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.
– Địa điểm và thơi gian sưu tầm: Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, năm 1985.

Thông tin hiện vật

Búa là dụng cụ dùng để đập sắt, tạo hình cho sản phẩm trong nghề rèn.
Nghề rèn là một trong những nghề thủ công truyền thống quan trọng, sản xuất các vật dụng phục vụ nhu cầu lao động, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong hoạt động nông nghiệp, phát nương làm rẫy của người Mạ ở Lâm Đồng. Dụng cụ chính trong nghề rèn gồm có búa, kiềm, bể hơi. Nghề rèn thường do đàn ông đảm nhận. Sản phẩm làm ra gồm các công cụ sản xuất, như xà bách, xà gạc, rìu, dao,…
Ngoài các sản phẩm sinh hoạt, họ còn rèn những sản phẩm chuyên dùng trong các lễ hội, như xà gạc nghi lễ mà chỉ những người đứng đầu tộc họ mới có được loại xà gạt này.

Danh mục: ,