BỪA

– Chất liệu: Gỗ.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.

Thông tin hiện vật

Người Chu Ru đã định canh, định cư và làm ruộng từ lâu đời. Trồng trọt chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống kinh tế của họ và lúa nước là cây lương thực chủ yếu. Cày, bừa là hai loại nông cụ quan trọng trong việc sản xuất lúa nước. Bừa là nông cụ dùng xới mặt ruộng. Sau khi cày, đồng bào Chu Ru sử dụng bừa để vừa làm tơi nhuyễn mặt ruộng, vừa vùi ép gốc rạ và những bụi cỏ xuống dưới mặt bùn trước khi sạ cấy lúa.

Bừa có hai phần. Thân bừa là một đoạn gỗ hình hộp chữ nhật, dài khoảng 1,5m – 1,7m, giữa có 2 lỗ mộng để cắm 2 gọng tre. Chiếc gọng tre dài khoảng 2m, đuôi gọng gắn chốt. Thân bừa có từ 9 – 10 răng, mỗi răng dài khoảng 0,2m, thường làm bằng tre, gỗ vót nhọn. Tùy theo mặt ruộng mà đồng bào Chu Ru tính độ dài của thân bừa cho phù hợp. Đồng bào Chu Ru sử dụng sức kéo trâu, bò để cày, bừa.

Hiện nay, các loại cày, bừa và nhiều loại nông cụ cổ truyền khác đang mất dần trong hoạt động canh tác, sản xuất của đồng bào Chu Ru, thay vào đó là những máy móc hiện đại để tăng năng suất lao động.

Danh mục: ,