CÂY SUỐT CÁ

– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, năm 1983

Nội dung hiện vật

Dân tộc Mạ ở xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), trước đây thường dùng loại cây này để bắt cá, gọi là “cây suốt cá”.
Cây thường mọc nhiều trong khu vực rừng núi Kon Klàng. Người Cơ Ho đem vỏ và lá cây này giã nát rồi cho xuống khu vực suối có nhiều cá. Sau khoảng 10 phút, chất độc trong cây sẽ làm cá bị say và nổi lên, họ chỉ việc xuống vớt cá về làm thực phẩm.

Danh mục: ,