BẢN KẼM

– Chất liệu: Kẽm.
– Kích thước:
      + Bản lớn: 76 X 69cm;
      + Bản nhỏ: 38 X 28cm.
– Màu sắc: Xám.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xưởng in Cục Bản đồ, năm 1977.

Thông tin hiện vật

Ngày 02/4/1975, một đơn vị cách mạng tiến quân vào tiếp quản thành phố Đà Lạt, trong đó có một đồng chí mang theo ảnh Bác Hồ in trên vải lụa. Với lòng kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ, anh Bửu Đồng, một trong số anh em công nhân ở lại Nha địa dư Đà Lạt đã mượn bức ảnh Bác đem về. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu giải phóng Đà Lạt, các anh em cùng bàn bạc, khẩn trương tạo bản kẽm để in ảnh Bác chuyển đến mọi nhà, mọi đoàn thể, đáp ứng mong mỏi nơi nơi đều có ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bản kẽm này đã in ra trên 10.000 bức ảnh Bác Hồ đầu tiên vào năm 1975 tại thành phố Đà lạt.