BẢN LƯƠNG NHÀ MÁY TRÀ CẦU ĐẤT

– Chất liệu: Giấy.
– Màu sắc: Trắng đục.
– Kích thước: dài 40 cm; rộng 35 cm.

Thông tin hiện vật

Đây là bản lương tháng 10 năm 1873 của nữ công nhân chăm sóc trà tại nhà máy trà Cầu Đất. Nữ công nhân nhà máy trà hưởng lương công nhật thấp hơn nam (300/công), do sự phân biệt nữ làm yếu hơn nam. Chỉ có lương khoán tính theo lô, thì công nhân nữ mới tính bằng nam (800/lô). Mặc dù công việc ngang nhau, nhưng nữ công nhân bao giờ cũng hưởng lương thấp hơn nam.

Không chỉ phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong cách tính tiền lương, công nhân trong các đồn điền của thực dân Pháp lúc bấy giờ phải làm việc trong môi trường cực khổ, thường xuyên bị các chủ đồn điền đánh đập, cưỡng bức sức lao động và trả lương không tương xứng. Chủ đồn điền còn thường xuyên cúp phạt và trả lương cho công nhân không đúng kỳ, buộc nhiều người phải vay tiền của cai ký… Đấu tranh chống áp bức, bất công trong quá trình làm việc, ngày 14 tháng 2 năm 1936, hơn 500 công nhân đồn điền chè Cầu Đất đã đình công, đưa yêu sách đòi chủ phải trả đủ lương và đúng kỳ. Sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công nhân buộc chủ đồn điền phải chấp nhận yêu sách ngay trong chiều hôm đó, cuộc đình công thắng lợi nhanh chóng.

Ngày 02 tháng 01 năm 1937, trên 1.000 công nhân đồn điền chè Cầu Đất lại đình công đòi tăng lương. Để bảo vệ quyền lợi cho chủ đồn điền, Công sứ Đà Lạt đã chỉ huy lực lượng đến đàn áp, tìm cách chia rẽ, uy hiếp công nhân. Sau hai ngày đình công, chúng chỉ bắt ép được một số công nhân đi làm, còn phần lớn công nhân vẫn tiếp tục đấu tranh, cuộc đình công kéo dài trong 5 ngày.