BẢN MẬT MÃ

– Chất liệu: Giấy.

– Kích thước: Dài 10,5cm; rộng 7cm.

– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; năm 1975.

Thông tin hiện vật

Mật mã là những ký hiệu dưới dạng ký tự, hình vẻ, biểu đồ, phác họa, số đếm…do một cá nhân, nhóm người, tập thể sáng tạo ra và thống nhất quy ước sử dụng, nhằm truyền đạt thông tin nội bộ, tránh lộ thông tin với người ngoài. Trong kháng chiến,các chiến sĩ cách mạng sử dụng mật mã để trao đổi thông tin với nhau, như trao đổi tình hình, kế hoạch, chiến lược, sách lược, ý kiến chỉ đạo… Mật mã có nhiều hình thức truyền tải nội dung, có khi truyền tải nội dung trực tiếp, nhưng cũngcó khi truyền tải nội dung gián tiếp thông qua những ký tự, hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng, nhằm tăng tính bảo mật (mật thư).

Bản mật mã này do đồng chí Bích gửi cho đồng chí Phan Luông sao chép lại(còn bản chính đã hủy để tránh bị địch phát hiện). Đồng chí Phan Luôngsử dụng bản mật mã này để dịch những báo cáo về tình hình của địch gởi vào căn cứ cách mạng.