BẢNG DANH SÁCH GHI KHÁCH ĐI MÁY BAY

– Chất liệu: Giấy cứng.
– Kích thước: 45 x 32cm.
– Màu sắc: Giấy trắng, chữ xanh.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Số nhà 33, đường 3 tháng 2, Đà Lạt (đường Duy Tân cũ), ngày 1/12/1977.

Thông tin hiện vật

Được sự bố trí của tổ chức, từ năm 1967, đồng chí Thu Uy đã vào làm việc tại Hãng hàng không miền Nam, đường bay Sài Gòn – Đà Lạt được 8 năm (từ 1967 – 29/3/1975).
Vào năm 1973, đồng chí Thu Uy giữ lại 3 vé máy bay của 3 đồng chí: Trần Văn Thắm, Nguyễn Xuân An và Hồ Vỹ, là những đồng chí thoát ly vào căn cứ hoạt động cách mạng. Ba đồng chí này bị bắt tại Đức Trọng năm 1973 và đến ngày 29/5/1973 thì bị đưa đến sân bay Liên Khương để chở ra Côn Đảo. Ba đồng chí này bị tù ở Côn Đảo cho tới ngày giải phóng. Sở dĩ đồng chí Thu Uy muốn giữ lại bảng danh sách và ba vé kèm theo này là để gửi về cơ sở của ta ở Sài Gòn nhằm đấu tranh đòi Mỹ – ngụy phải thả tù chính trị.