BÁNG SÚNG CÓ KHẮC LỜI BÁC HỒ

– Chất liệu: Gỗ.
– Kích thướt: Dài 25cm, ngang trên 4,5cm, ngang dưới 10cm.

Thông tin hiện vật

Đồng chí Huỳnh Chín là một chiến sĩ cách mạng, từng bị địch bắt tù đày, sau khi được thả tự do năm 1969, ông trở về tiếp tục công tác và làm mũi trưởng mũi An Định. Đầu năm 1970, Mỹ – ngụy đánh phá ta dữ dội, trong đơn vị của Huỳnh Chín, nhiều người đã hy sinh. Để khắc sâu lòng căm thù giặc và ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, đồng chí Chín đã khắc trên bán súng của mình câu: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta thề chiến đấu quét sạch nó đi”.