BAO TẢI

– Chất liệu: Nilon.
– Kích thước: 90 x 59cm.
– Màu sắc: Màu xám nhạt.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thôn Đại Lào, xã Lộc Nga, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/7/1979.

Thông tin hiện vật

Khu vực đầu đèo Bảo Lộc vào năm 1961 rất vắng vẻ, chỉ có 9 hộ gia đình sinh sống. Đồng chí Tám Cảnh cùng một số đồng chí đã ra liên lạc móc nối xây dựng phong trào và hình thành ở đây chi bộ H30 (chỉ địa bàn Đại Lào), gồm 6 đảng viên, phần đông là những đồng bào ở các hộ kể trên. Chi bộ này đã đưa phong trào cách mạng lên cao.
Đầu năm 1969, bác Lê Luyến nhận chỉ thị từ đồng chí Ba Hưng phải tạo ở đây một trạm hàng của hành lang tải hàng từ đường Trường Sơn đến đồng bằng Ninh Thuận. Chi bộ ở đây đã vận động các gia đình chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chuyển hàng đi từ phía bắc đường Trường Sơn, vượt quốc lộ 20 qua phía nam đường Trường Sơn để đem vào trạm kế cận cách 500 – 600 mét, có tháng 1 lần, có tháng 2 – 3 lần, số người ít nhất có khi là 7 – 8 người, lúc nhiều hàng có khi phải huy động đến hai mươi mấy người. Đơn vị nhận hàng là T29.
Bao tải của bác Nguyễn Hồng, lấy từ bao phân hóa học để bón trà, mua vào năm 1965. Bác Nguyễn Hồng dùng bao tải này để tải hàng vào điểm hẹn trong suốt các đợt tải hàng. Đến năm 1968, vì Mỹ – ngụy rải quân bố trí chặt chẽ và ngụy quyền kìm kẹp bắt đồng bào lên thôn Đại Lào, không cho ở chỗ cũ nữa, nên hành lang tải hàng của H30 không còn hoạt động. Trong lòng địch, chi bộ H30 vẫn hoạt động, tiếp tế nuôi quân. Trong hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vẫn kiên trì hướng về cách mạng. Tuy bị bắt và bị khủng bố rất nhiều, chi bộ ở đây có lúc bị địch đánh phá tan tành, nhưng đồng bào vẫn kiên tâm chờ đợi, có những người con em của đồng bào vẫn tuần tự thoát ly vào chiến khu, tham gia chiến đấu và đã anh dũng hy sinh tại chiến trường khu 6.