BI ĐÔNG

– Chất liệu: Kim loại.

– Kích thước: Cao 20cm, rộng 14cm.

– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; tháng 6, năm 1993.

Thông tin hiện vật

Bi đông này do Mỹ sản xuất, dùng đựng nước uống cá nhân, trang bị cho quân đội Mỹ – ngụy sử dụngtrong chiến tranh Việt Nam.

Năm 1962, sau trận đánh địch ở Phi E Yan (Phi Vàng, Phú Sơn), anh em chiến sĩ trong đơn vị ta đã thu được chiếc bi đông này và tặng lại cho đồng chí Đinh Sĩ Uẩn. Đồng chí Đinh Sĩ Uẩn (tham gia cách mạng từ năm 1945) đã sử dụng chiếc bi đông đựng nước uống trong suốt thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1962cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm1975.