BIÊN NHẬN QUỸ ĐẢM PHỤ

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 12,5 x 8,5cm.

Thông tin hiện vật

Đồng chí Đặng Thị Dụng, quê quán Quảng Nam. Tham gia cách mạng từ năm 1954, làm công tác giao liên trong tổ chức với bí danh B1 B2 B3. Cán bộ chỉ đạo tổ chức này là đồng chí Nguyễn Tùng và đồng chí Đặng Nhơn.

Năm 1958, đồng chí Đặng Thị Dụng bị địch bắt giam tại nhà lao tỉnh Quảng Nam. Đến cuối năm 1958, địch thả về, đồng chí Dụng chuyển đến Đà Lạt sinh sống bằng nghề làm vườn. Trong thời gian ở Đà Lạt, đồng chí Dụng vẫn giữ liên lạc với cơ sở cũ, gửi tiền về giúp cơ sở. Mỗi lần gửi về đều có thư trả lời của đồng chí Nhơn và đồng chí Tùng.

Đến năm 1962, đồng chí Dụng bắt được liên lạc với cơ sở nội thành Sài Gòn, qua sự giới thiệu của đồng chí Đỗ Ngọc Tựu. Thời gian này, đồng chí đã vận động được 5 người từ Quảng Nam vào làm thuê tại Thái Phiên (Đà Lạt), sau đó đưa vào Sài Gòn và thoát ly ra chiến khu. Từ đó, đồng chí Dụng tiếp tục liên hệ nắm tình hình, làm công tác phong trào, vận động bà con đóng tiền tiết kiệm giúp cho các cơ sở cách mạng. Số tiền gửi vào do đồng chí Đỗ Ngọc Tựu nhận.

Năm 1966, đồng chí Dụng bắt liên lạc với các cơ sở cách mạng tại Đà Lạt do đồng chí Đặng Láng giới thiệu và xây dựng phong trào, tích cực vận động bà con đóng đảm phụ, nguyện phí gửi vào căn cứ nuôi cán bộ chiến sĩ. Sau mỗi lần gửi đều nhận được giấy báo của cơ sở. Đồng chí Dụng thường hoàn thành công tác trước thời hạn do cấp trên giao phó. Ngày 05 tháng 8 năm 1970, qua sự giới thiệu của đồng chí Đặng Láng, đồng chí Dụng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp được tổ chức tại nhà ông Phạm Phòng ở Suối Cát, Nam Thiên, Đà Lạt.

Đồng chí Dụng công tác đến tháng 01 năm 1974, thì bị địch bắt giam. Tại nhà lao, dù bị địch dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn, nhưng đồng chí Dụng vẫn kiên quyết không khai báo, giữ được bí mật cho cơ sở. Đến ngày Đà Lạt giải phóng, đồng chí Dụng trở về tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương, từng là Hội trưởng Hội Phụ nữ phường 6, Đà Lạt.