CÁI PHẠN

– Chất liệu: Thép.
– Kích thước: Dài 91cm.
– Màu sắc: Màu nâu xám (gần như màu sắt rỉ).
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, Cầu Đất, ngày 18/3/1980.

Thông tin hiện vật

Cái phạn này do ông Trương Đình Uyên rèn cho bác Trần Văn Thông, vào năm 1945. Bác Thông đã dùng cái phạn này làm vũ khí tham gia cướp chính quyền từ tay Nhật vào mùa Thu năm 1945 tại Cầu Đất, Đồng Nai Thượng (Di Linh) dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trịnh Lý. Bác Thông đã giữ cái phạn này từ năm 1945 và sau đó sửa lại phần cán ngắn đi để tiện sử dụng trong các công việc hàng ngày.
Ngày 18/3/1980, bác Thông đã tặng cái phạn này cho Bảo tàng Lâm Đồng làm hiện vật.