CHÓE (CỦA MỌ CỌ)

– Chất liệu: Sành
– Kích thước: Cao 61cm, đường kính miệng 21cm.
– Hình dạng: Chóe có 6 quai, trang trí 5 con rùa và 4 hoa văn khác nhau.
– Thời gian sưu tầm: Năm 1984.

Thông tin hiện vật

Mọ Cọ là người đứng đầu phong trào chống Pháp của đồng bào dân tộc thiểu số tại Di Linh những năm 1937 – 1938. Chóe được Mọ Cọ đựng rượu cần để tiếp đãi những người cùng hoạt động tại nhà cúng Đạ Sa (nhà cúng được lập ra là hình thức để che mắt kẻ địch).
Phong trào bị lộ, Mọ Cọ bị địch bắt và tù đày 20 năm. Tộc họ đã giữ gìn chóe cho đến ngày Mọ Cọ ra tù, nhận lại dùng. Năm 1967, Mọ Cọ qua đời, chóe được chia lại cho người em gái con dì là K’Dèm. Đến năm 1984, bà K’Dèm tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.