CHUỖI HẠT CỦA ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN

– Chất liệu: Gỗ.
– Kích thước: Đường kính mỗi viên gỗ 15cm.
– Màu sắc: Nâu.

Thông tin hiện vật

Đây là chuỗi tràng hạt cầm tay của Đặng Thị Ngọc Tuyền, một Phật tử đã đấu tranh phản đối chiến tranh bằng hình thức tự thiêu tại chùa Linh Sơn (Đà Lạt), vào năm 1966.

Chuỗi hạt được xâu từ 54 viên gỗ tròn, mài nhẵn, biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát (tức là Thập tín, Thập trú, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa và Tứ thiện căn nhân địa). Chuỗi tràng hạt là một trong những phương tiện tu tập của Phật giáo, là công cụ để hỗ trợ tu hành đạt giác ngộ. Phật tử lần tràng hạt mỗi khi niệm Phật giúp cho tâm ít tán loạn hơn.

Chuỗi hạt này là kỷ vật mà Đặng Thị Ngọc Tuyền để lại sau khi tự thiêu.