ĐÔI DÉP CAO SU

– Chất liệu: Cao su.
– Kích thướt: Dài 25cm.
– Màu sắc: Đen.

Thông tin hiện vật

Đôi dép này là kỷ vật của bác Lê Luyến, Bí thư chi bộ H30 Đại Lào trong thời gian hoạt động cách mạng.

 Năm 1965, khi tham gia hoạt động cách mạng tại địa bàn H30, bác được đồng chí Nguyễn Thu (cán bộ từ T29 ra hoạt động cùng chi bộ, phụ trách chỉ đạo phong trào), tặng đôi dép này. Đôi dép do đồng chí Thu tự tay làm lấy, từ cao su do cơ sở cung cấp.

Sau khi nhận đôi dép, bác Luyến chưa dám sử dụng vào ban ngày vì sợ lộ sẽ bị địch bắt, bèn đem cất trong trại tại vườn trà của bác. Bác chỉ đem ra dùng vào ban đêm, khi chuyển hàng hóa cho các đồng chí thuộc T29 (cơ quan Thị ủy Lâm Đồng). Khi chuyển xong hàng hóa, bác lại đem cất vô trại trong vườn trà.

Năm 1968, địch khủng bố dữ dội, đồng bào đấu tranh quyết liệt, nhưng chúng dùng bạo lực để cưỡng bức đồng bào lên sống tập trung tại thôn Đại Lào. Kể từ đó, hành lang tải hàng H30 không còn nữa, bác Lê Luyến vẫn để đôi dép ở trại vườn trà cho đến ngày miền Nam giải phóng.