ĐÔI GIÀY (CỦA LIỆT SĨ NGÔ VĂN LONG)

– Chất liệu: Da.
– Kích thước: Dài 28,5cm.
– Màu sắc: Màu đen.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Số nhà 14, đường Đồng Tâm, Đà Lạt, ngày 10/9/1975.

Thông tin hiện vật

Đôi giày này từng được liệt sĩ Ngô Văn Long sử dụng từ năm 1964 – 1968, trong sinh hoạt trong gia đình Phật tử, một hình thức hợp pháp để phát triển cơ sở cách mạng và phát động phong trào. Lúc này, Đội Sen Xanh, đoàn Asoka gia đình Phật tử Đà Lạt hầu hết là đảng viên cơ sở của đồng chí Ngô Văn Long.
Năm 1968, đồng chí Ngô Văn Long đã thoát ly vào chiến khu và để đôi giày này lại gia đình. Sau ngày giải phóng, gia đình liệt sĩ Ngô Văn Long đã tặng đôi giày lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.