ĐỒNG HỒ (CỦA ĐỒNG CHÍ ĐINH SỸ UẨN)

– Chất liệu: Kim loại.
– Kích thước: Đường kính mặt 3,3cm, dây dài 14cm.
– Màu sắc: Màu vàng và trắng (Phần đồng hồ mạ vàng, dây màu trắng).
– Hình dạng: Tròn dẹt.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Đồng chí Đinh Sĩ Uẩn – Đại tá, nguyên Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu VI tặng cho Bảo tàng Lâm Đồng, ngày 30/6/1993.

Thông tin hiện vật

Đồng hồ đeo tay hiệu Omega, nguyên của Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh (cháu ông Nguyễn Văn Thiệu), lúc ấy là trưởng đoàn bình định nông thôn Tuyên Đức. Năm 1968, đơn bị bộ đội 870 của huyện Lạc Dương phục kích bắt được tên Thanh, tịch thu đồng hồ này nộp cho Tỉnh ủy. Do đội đặc công tỉnh đang cần một đồng hồ dạ quang để có thể xem giờ đánh địch trong đêm, nên đồng chí Huỳnh Minh Nhật (Bí thư Tỉnh ủy lúc đó) đã giao chiếc đồng hố Omega này cho đồng chí Đinh Sĩ Uẩn. Đồng chí Uẩn đã dùng đồng hồ này để xem giờ và chỉ huy anh em đặc công đánh địch, đặc biệt trong chiến dịch TK70.
Đến ngày 30/6/1993, đồng chí Đinh Sĩ Uẩn tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng. Phần đồng hồ được mạ vàng, còn phần dây màu trắng được thay lại sau năm 1975.