ĐỒNG TIỀN XU (ĐÔNG DƯƠNG)

– Chất liệu: Đồng.
– Kích thước: Đường kính 2,5cm.
– Hình dạng: Hình tròn.
– Thời gian sưu tầm: Ngày 20/3/1984.

Thông tin hiện vật

Đồng tiền xu (tiền Đông Dương) này là của ông K’Sen (một trong những người hoạt động trong phong trào Mọ Cọ nổi dậy chống Pháp của dân tộc thiểu số tại huyện Di Linh, năm 1937 – 1938).
Những ngày đầu phong trào, hưởng ứng lời kêu gọi của Mộ Cọ, khắp các buôn làng xa xôi từ Đăk Lăk, Buôn Ma Thuột và cả vùng Đồng Nai Thượng (nay là huyện Di Linh), đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện đem tiền xu đến nhà cúng Đạ Sa đóng góp cho phong trào mua sắm khí giới.
Năm 1938, cụ K’Sen mang theo số đồng tiền xu này đến nhà cúng Đạ Sa để đóng góp, nhưng giặc Pháp đã đến vây bắt những người hoạt động trong nhà cúng (trong đó có cả Mọ Cọ, người lãnh đạo phong trào). Nhờ mưu trí, lanh lợi, cụ K’Sen đã chạy thoát khỏi vòng vây của giặc, mang theo số tiền xu này về nhà cất giấu kĩ.
Tháng 5/1938, cụ bị bắt tại cầu Đại Ninh (Di Linh). Tòa án Pháp xử cụ K’Sen 8 năm tù và đày đi nhà tù Lao Bảo. Gia đình và cụ giữ gìn thận trọng đồng tiền xu này. Ngày 20/3/1984, cụ K’Sen gửi tặng cho Bảo tàng Lâm Đồng làm hiện vật.