LƯỠI BÚA (CỦA ĐỒNG CHÍ LƯU VĂN DỮ)

– Chất liệu: Thép.
– Kích thước: Rộng 11cm, dài 15cm.
– Màu sắc: Màu thép đã tôi.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Số 9, đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt, ngày 07/12/1978.

Thông tin hiện vật

Ngày 28/8/1945, đồng chí Lưu Văn Dữ đã chỉ huy một số thanh niên và lính khố xanh xông vào đánh sân vận động Đà Lạt để tước vũ khí trong tay phát xít Nhật, giành lại chính quyền.
Chiếc búa này được đồng chí Lưu Văn Dữ dùng để chặt dây thép gai, để quần chúng xông vào. Đồng chí Lưu Văn Dữ đã bị địch bắn và hi sinh trong lúc chặt dây thép gai. Gia đình của đồng chí Lưu Văn Dữ đã giữ lại lưỡi búa làm kỉ niệm và đến năm 1978 thì tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.