LƯỠI LÊ

– Chất liệu: Kim loại.
– Kích thước: Dài 51,5 cm.

Thông tin hiện vật

Lưỡi lê này của ông Nguyễn Sỏi, làm vũ khí trong kháng chiến chống Pháp.

Ông Nguyễn Sỏi, sinh năm 1923 tại huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Năm 1938, ông vào làm việc tại sở trà Cầu Đất (Đà Lạt). Năm 1945, ông tham gia cách mạng, đứng lên khởi nghĩa cướp chính quyền tại Cầu Đất. Sau khi giành được chính quyền, ông làm công tác bảo vệ chính quyền cách mạng. Được biết trước đó, thực dân Pháp có chôn giấu vũ khí tại khu xe lửa Cầu Đất, ông đưa anh em trong tổ đến đào (lúc đó, ta rất thiếu thốn vũ khí để trang bị chiến đấu). Ông đào được lưỡi lê này và sử dụng làm vũ khí chiến đấu.