LỰU ĐẠN CẦU

– Chất liệu: Kim loại.
– Kích thước: Cao 11cm, đường kính 5cm.
– Màu sắc: Màu trắng.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Công ty Vật tư nông nghiệp Lâm Đồng, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, ngày 22/5/1978.

Thông tin hiện vật

Lựu đạn cầu do Liên Xô sản xuất, vỏ kim loại màu trắng, có chiều cao 11cm, đường kính 5cm. Số lựu đạn này được đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam khoảng tháng 3 năm 1973, nói lên tinh thần quốc tế vô sản và sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em phe XHCN trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược.
Số lựu đạn này do Công ty Vật tư nông nghiệp Lâm Đồng lưu giữ và tặng cho Bảo tàng ngày 22/05/1978.