LY LƯỜNG THUỐC

-Chất liệu: Thủy tinh.
-Kích thước: Cao 20cm, đường kính 8cm.
-Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; tháng 6 năm 1978.

Thông tin về hiện vật

Ly lường thuốc dùng để lường các loại thuốc được bào chế dưới dạng chất lỏng.

Ly được làm từ chất liệu thủy tinh, nắp và thân đều có dạng hình phễu, trên thân chia thành vạch đo lường đều nhau.

Ống lường thuốc được cơ sở nội thành Đà Lạt mua và cung cấp cho bộ phận dược, vào cuối năm 1966. Bộ phận dược đã dùng Ly lường thuốc trong pha chế thuốc ở căn cứ Hòn Nga, Gia Lâm từ năm 1967 cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.