MŨI TÊN VÀ CHÔNG

– Chất liệu: Tre.
– Số lượng: 7 chiếc.
– Kích thước: 60cm; 51cm; 16cm; 44,5cm; 42cm; 38,5cm; 37cm.
– Màu sắc: Màu tre cũ
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xã 1 và 2, Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ngày 20/7/1976.

Thông tin hiện vật

Mũi tên và chông là những loại vũ khí đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Mạ. Mũi tên và chông này được làm từ tre với nhiều kích thước khác nhau.
Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, với những vũ khí thô sơ là mũi tên và chông tre, đồng bào dân tộc thiểu số đã chống lại những cuộc càn quét và tấn công của địch vào buôn làng. Lính Mỹ khi hành quân càn quét vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất sợ loại vũ khí thô sơ này.