NỒI ĐẤT (CỦA MỌ CỌ)

– Chất liệu: Đất nung.
– Thời gian sưu tầm: Năm 1984.

Thông tin hiện vật

Mọ Cọ là người đứng đầu phong trào chống Pháp tại Di Linh những năm 1937 – 1938. Mọ Cọ thường tiếp đãi, hội họp những người cùng hoạt động trong phong trào tại nhà cúng Đạ Sa. Khi phong trào bị lộ, Mọ Cọ bị địch bắt tù đày 20 năm. Sau đó, Mọ Cọ được thả về và qua đời vào năm 1967. Sau khi Mọ Cọ mất, nồi đất này được chia lại cho người em gái con dì là K’Dèm.
Đến năm 1984, bà K’Dèm tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng. Hiện vật nồi đất này được sưu tầm cùng với chóe, bát của Mọ Cọ.