SỔ NHẬT KÍ (CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ TẤN)

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 16 x 10,5cm.
– Hình dạng: Hình chữ nhật.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Bệnh viện X1, ngày 23/2/1977.

Thông tin hiện vật

Đồng chí Nguyễn Thị Tấn quê ở Quảng Nam, thoát ly năm 1962 tại Sài Gòn. Đồng chí Tấn vào căn cứ T10 và quân khu 6. Từ đó, đồng chí chuyển qua ngành y ở tại bệnh xá X1.
Từ năm 1967, đồng chí là một bác sĩ điều trị cho anh em thương bệnh binh với tất cả khả năng và sự nhiệt tình của mình. Sau khi anh em khỏi bệnh, họ viết vào sổ nhật kí của chị Tấn những bài lưu niệm, ghi lại sự tận tình chăm sóc bệnh nhân không quản ngày đêm của chị.