SỔ TAY (CỦA ĐỒNG CHÍ MAI TẤN ĐẠT)

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 22 x 16cm.
– Hình dạng: Hình chữ nhật.
– Màu sắc: Màu trắng và hồng.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Huyện ủy Di Linh, ngày 16/7/1979.

Thông tin hiện vật

Sổ tay của đồng chí Mai Tấn Đạt (Ba Đạt), bắt đầu viết từ năm 1970 cho đến năm 1977. Đồng chí Đạt đã dùng cuốn sổ này để ghi chép nhiều nội dung, như những câu ca dao, danh ngôn, những ngày đáng nhớ của bản thân và Tổ quốc, tài liệu học tập, những số liệu chiến thắng của ta, tư liệu về đất nước… Ngoài ra, một số đồng chí đã ghi vào đây những bức thư kỷ niệm trên đường chiến đấu. Những đồng chí này từ mọi miền đất nước đến chiến đấu tại Lâm Đồng và gặp gỡ đồng chí Ba Đạt. Nổi bật nhất là bức thư của liệt sĩ Lê Thị Pha, Anh hùng Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng viết cho đồng chí Đạt, ngày 15/02/1972, sau khi dự Đại hội Quân khu 6 tại Bình Thuận cùng đồng chí Ba Đạt, và về lại Y2 (tức là K3 Di Linh). Nội dung bức thư thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, trong khó khăn gian khổ vẫn kiên định, thắm đượm tình đồng chí, anh em.