SỔ TỰ TU (CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ PHA)

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 21 x 15,5cm.
– Hình dạng: Hình chữ nhật.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ lần thứ I tỉnh Lâm Đồng, ngày 19/12/1978.

Thông tin hiện vật

Đây là sổ tự tu của liệt sĩ Lê Thị Pha. Chị dùng quyển sổ này để ghi chép, rút ra ưu điểm và khuyết điểm qua công tác hàng ngày, những trận đánh địch của đơn vị và của bản thân.
Trong sổ, chị cẩn thận ghi lại những công việc hàng ngày, rút ra những ưu khuyết điểm trong mỗi trận đánh, mỗi quyết định để khắc phục những hạn chế của mình. Chị ghi lại 7 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân vào cuốn sổ, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, tự nhắc nhở không được sống theo chủ nghĩa cá nhân dù chỉ là một giây phút. Chị cũng tự đề ra 6 biện pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ghi lại nội dung 5 xây (như xây dựng quyết tâm sâu sắc, xây dựng một lập trường giai cấp vô sản kiên định, vững vàng trong mọi tình huống, xây dựng ý chí tổ chức kỷ luật cao…; 5 chống (như chống tư tưởng hoài nghi giảm quyết tâm chiến đấu, chống mọi biểu hiện mệnh lệnh quan liêu xa rời quần chúng, chống tác phong lề mề…).
Tháng 5 năm 1971, sau khi đội nữ pháo binh giải tán, chị Pha được cử về công tác tại Y2 Đại Lào và giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Lúc này, chị đã cùng đồng đội thường xuyên bí mật vào các nông trường chè để xây dựng cơ sở. Với khả năng dân vận tốt, chị đã vận động, thuyết phục nhiều người dân vùng Đại Lào giác ngộ và tham gia cách mạng.
Tháng 6/1972, trên đường đi công tác, chị Lê Thị Pha và đồng đội đã bị vướng mìn và hy sinh tại Đại Lào. Khi biết chị là chiến sĩ cách mạng trung kiên, địch đã hèn hạ buộc chị vào một chiếc xe và kéo rê thân thể chị trên quốc lộ 20. Sự dã man của địch đã không làm dao động tinh thần của các chiến sỹ cách mạng, mà thúc đẩy họ quyết tâm hơn trong mỗi trận đánh để trả thù cho chị, thực hiện nguyện ước hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.
Sau khi chị Lê Thị Pha hy sinh, đơn vị Y4 chuyển quyển sổ này về cho K2, được đồng chí Lưu Thị An cất giữ và ngày 19/7/1978 thì tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.