SÚNG B40

– Cỡ nòng: 40mm.

– Cỡ đạn: 80mm.

– Chiều dài súng: 950mm.

Thông tin hiện vật

Súng B40 là loại vũ khí có uy lực mạnh của phân đội bộ binh, do một người sử dụng để tiêu diệt các loại mục tiêu bằng sắt thép, như xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành, ca nô, tàu thuỷ, máy bay đỗ tại chỗ, máy bay lên thẳng đang đổ quân.

Súng B40 cấu tạo theo nguyên lý không giật. Khi bắn, khí thuốc phụt mạnh về sau đẩy đạn về trước. Lực đẩy đạn đi và lực phụt về sau bằng nhau nên súng không giật.Khoá an toàn của súng theo kiểu chẹn đuôi cò.