SÚNG B41

– Cỡ nòng: 40mm.

– Chiều dài súng: 910mm.

– Khối lượng không có kính ngắm: 7,0kg.

Thông tin hiện vật

Súng B41 do Liên Xô sản xuất, có sức công phá lớn, dùng để bắn xe tăng, được trang bị cho bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

B41 sử dụng nguyên lý phóng khí động cân bằng, hoàn toàn khác phương pháp phóng của B40. B41 có đường kính trong 40mm, cỡ đạn to hơn cỡ nòng, đạn chỉ nhồi chuôi vào nòng súng. Giữa thân súng phình to ra thành một buồng rộng, đây là buồng đốt, chứa liều phóng, Việc tạo thành buồng đốt này sẽ đẩy súng về phía trước, nhưng lực này được cân bằng bởi lỗ thoát khí và tuyn sau.Chỗ phình ra của nòng có ốp lót gỗ dán (về sau thay bằng nhựa tổng hợp) chống nóng vai xạ thủ. Súng có hai tay cầm, với người thuận bên phải thì tay phải đặt trước, tay trái sau.