SÚNG TRƯỜNG CKC

– Cỡ nòng:7,62mm.
– Chiều dài súng:1.020mm.
– Khối lượng súng không đạn: 3,85 kg.

Thông tin hiện vật

Súng trường CKC do Liên Xô thiết kế năm 1945,trang bị cho từng người sử dụng để có thể dùng hoả lực, lưỡi lê, báng súng tiêu diệt địch.Súng cấu tạo gọn nhẹ, chỉ bắn phát một, sử dụng kiểu đạn 1943 do Liên Xô sản xuất và kiểu đạn 1956 do Trung Quốc sản xuất.

Súng trường CKC này từng được bộ đội ta sử dụng trên chiến trường Lâm Đồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.