THẮT LƯNG VÀ BAO SÚNG

– Chất liệu: Da.
– Kích thước: Dài 88cm; rộng 17cm.

Thông tin hiện vật

Thắt lưng và bao súng của đồng chí Nguyễn Tấn Phước, được Quân khu 5 trang bị, sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phước, sinh năm 1929, tham gia cách mạng vào tháng 4 năm 1945 tại Quảng Ngãi, là du kích Ba Tơ. Tháng 8 năm 1945, đồng chí Nguyễn Tấn Phước là chiến sĩ Giải phóng quân, chức vụ Tiểu đội trưởng chi đội 2, đóng quân tại Quảng Ngãi. Tháng 12 năm 1946, ông tham gia Nam tiến, thuộc Trung đoàn 80, ở tại Khánh Hòa. Năm 1947, ông học quân sự tại Quảng Ngãi. Năm 1948, ông vào Bình Thuận, làm Chính trị viên Đội cảm tử Nguyễn Thái Học ở Phan Thiết. Năm 1949, ông là Đại đội phó Đội vũ trang tuyên truyền tỉnh Đồng Nai Thượng (tức tỉnh Lâm Đồng ngày nay). Năm 1950, ông hướng dẫn Đội vũ trang tuyên truyền đi Nam bộ và bị bắt tại Đà Lạt.Ngày 27 tháng 12 năm 1950, ông vượt ngục và tham gia Đội cảm tử Phan Như Thạch, với chức vụ Đội trưởng. Từ năm 1951 – 1954, ông tham gia hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc.Từ năm 1956 – 1975, ông công tác tại chiến trường Quân khu 4.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phước đã cất giữ thắt lưng và bao súng sử dụng trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như một kỷ vật quý báu.