THIỆP CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, NĂM 1969

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thướt: 10,5 x 16cm.
– Màu sắc: Trắng đục.

Thông tin hiện vật

Xã V là một xã vùng căn cứ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thuộc huyện Di Linh. Năm 1969, với những thành tích xuất sắc trong gia tăng sản xuất, chiến đấu chống càn, bảo vệ cán bộ, xã đã được Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Lâm Đồng tặng Thiệp chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 và Thiệp chúc Tết Kỷ Dậu của UBND tỉnh Lâm Đồng.