TRUYỀN ĐƠN BINH VẬN II

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 11,5 x 21cm.
– Màu sắc: Màu trắng ngà
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Ông Hoàng Kim Tuyến, số nhà 11, đường La Sơn Phu Tử, Đà Lạt, ngày 20/12/1977.

Thông tin hiện vật

Tờ truyền đơn binh vận II này nói về sự mù quáng của bọn cảnh sát dã chiến, ngụy quyền Sài Gòn và cảnh cáo những tên ác ôn gây nhiều nợ máu với nhân dân.
Tờ truyền đơn binh vận II kêu gọi những người lầm đường, lạc lối quay trở về với cách mạng, chống Mỹ, lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để cứu nước, cứu dân và tự cứu lấy chính mình.
Sau ngày giải phóng, đồng chí Hoàng Kim Tuyến đã thu được tờ truyền đơn này tại nhà số 204, đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt và tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.