TRUYỀN ĐƠN CẢNH CÁO

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 9,5 x 20,5cm.
– Màu sắc: Màu trắng ngà.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Ông Hoàng Kim Tuyến, số nhà 11, đường La Sơn Phu Tử, Đà Lạt, ngày 20/12/1977.

Thông tin hiện vật

Tờ truyền đơn cảnh cáo này do lực lượng võ trang Tuyên Đức, Đà Lạt, phát hành năm 1969. Nội dung tờ truyền đơn này là lời cảnh cáo các nhà hàng, phòng ngủ, cao ốc, biệt thự không được chứa chấp bọn sĩ quan, binh lính Mỹ – ngụy, bọn ác ôn gây nợ máu cho nhân dân và kể cả dòng họ, bà con của chúng.
Sau ngày giải phóng, đồng chí Hoàng Kim Tuyến đã thu được tờ truyền đơn cảnh cáo này tại nhà số 204, đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt và ngày 20/12/1977, tặng lại cho Bảo tàng Lâm Đồng.