LY CHÂN CAO

– Chất liệu: Đất nung.
– Kích thước: Cao 8.9cm, đường kính miệng 9.1cm.
– Kỹ thuật chế tác: Bàn xoay.
– Niên đại: Thế kỷ X – XI.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, năm 1998.

Nội dung hiện vật

Ly gốm được phát hiện trong lòng của phế tích kiến trúc tại di tích Pró. Ly gốm chất liệu sét pha cát, xương gốm có nhiều hạt mịn màu nâu nhạt. Ly gốm có miệng loe, lòng sâu, thành cong, thân thắt, chân cao, đế choãi, bề mặt để thô, không phủ men. Đây là dòng gốm bản địa, được chính cư dân là chủ nhân đền tháp chế tác để phục vụ các nhu cầu tôn giáo.
Hiện vật này có thể là vật thiêng được các tín đồ thờ cúng trong đền tháp, phục vụ các nghi thức tôn giáo của cư dân xưa tại di tích Pró, huyện Đơn Dương.
Di tích khảo cổ Pró được khai quật năm 1998, quá trình nghiên cứu, khai quật đã thu được nhiều kết quả quan trọng, bao gồm các phế tích kiến trúc và hiện vật. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là loại hình kiến trúc tôn giáo, mang nhiều dấu ấn văn hóa Chămpa, của cư dân theo đạo Bà-la-môn, một loại hình kiến trúc phổ biến ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận giáp ranh với huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Danh mục: ,