HỌ LUCANIDAE

Họ Lucanidae, tên Việt Nam là Kẹp kìm, Bọ ngà, Bọ sừng… là một họ thuộc bộ Cánh cứng. Có khoảng 1400 loài đã được ghi nhận trên thế giới. Ở Việt Nam, họ Lucanidae có khoảng 170 loài đã được ghi nhận thường sinh sống ở vùng rừng núi có độ cao trên 300m so với mực nước biển.
 
Những con đực có một chiếc kìm ấn tượng, nhiều loài có kìm dài bằng một nửa cơ thể. Chúng sử dụng chiếc kìm như một vũ khí để giao tranh với những con đực khác, nhằm tranh giành lãnh thỗ. 
 
Bọ cánh cứng thuộc họ Lucanidae thường có màu nâu đỏ đến màu đen. Chúng đều có râu với 10 phân đoạn và các phân đoạn cuối thường to hơn. Giống như tất cả bọ cánh cứng khác, Kẹp kìm trải qua sự biến đổi hoàn toàn với bốn giai đoạn phát triển: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.
 
Con cái thường đẻ trứng dưới vỏ cây trên các khúc gỗ bị thối rữa. Ấu trùng Kẹp kìm có hình chữ C, trắng, chúng phải phát triển từ một năm trở lên để đạt tới hình thái tiếp theo. Chúng trưởng thành thường vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè ở hầu hết các khu vực.