NHÓM BƯỚM GIÁP

Họ Bướm giáp tên khoa học Nymphalidae  là một họ của khoảng 5.000 loài bướm phân bố khắp nơi trên thế giới. Chúng thường là các loài bướm có kích thước vừa và lớn. 
 
Nhiều loài có màu sáng, bao gồm các loài như: bướm hoàng đế, bướm đô đốc, bướm đốm. Tuy nhiên, màu cánh sau thường mờ nhạt và ở một số loài trông khá giống với lá cây chết hay lợt hơn, tạo ra hiệu ứng bí ẩn giúp chúng khó bị phát hiện được trong môi trường xung quanh.
 
Nhóm Bướm giáp có 13 phân họ: Libytheinae (trước đây là họ Libytheidae), Danainae (trước đây là họ Danaidae), Tellervinae, Ithomiinae, Calinaginae, Morphinae, Satyrinae (trước đây là họ Satyridae), Charaxinae, Biblidinae, Apaturinae, Nymphalinae, Limenitidinae (trước đây là họ Limenitididae), Heliconiinae.