SÁO ĐÁ

Sáo đá có tên khoa học Sturnus nigricollis thuộc họ Sáo Sturnidae, bộ Sẻ Passeriformes, lớp Chim.
 
Sáo đá có kích thước lớn hơn so với các loài sáo khác. Bộ lông có nhiều màu sắc, vòng cổ đen, đầu trắng, mặt bụng trắng, lưng đen. Chim non có màu đen và xám nhạt. 
 
Sáo đá phân bố khắp các vùng trong cả nước.