BẢN CHÈO “TUYẾN ĐI MỚI”

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 21,5, rộng16.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: Công nghiệp.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Nông trường Hà Lâm II- Vùng III, Bảo Lộc, Lâm Đồng, năm 1978.

Nội dung hiện vật

Tháng 11/1977, Nông trường Hà Lâm II được hình thành với 2.500 cán bộ, công nhân viên. Trong thời gian đầu mới thành lập, do cuộc sống khó khăn, gian khổ, một số công nhân viên chưa yên tâm lao động, sản xuất.
Để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, đồng chí Ngô Đức, cán bộ phụ trách văn hóa và thi đua của nông trường đã sáng tác bản chèo “Tuyến đi mới” nhằm mục đích phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, là món ăn tinh thần, là niềm cổ vũ lớn lao cho toàn thể công nhân viên tại nông trường Hà Lâm II.
Bản chèo “Tuyến đi mới” đã được biểu diễn hai lần: lần đầu vào tháng 11/1977, lần hai vào tháng 01/1978.

Danh mục: ,