BỘT GIẤY

– Chất liệu: Bột giấy.
– Kỹ thuật chế tác: Công nghiệp.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xí nghiệp giấy quốc doanh Lâm Đồng, năm 1980.

Nội dung hiện vật

Bột giấy do Xí nghiệp giấy quốc doanh Lâm Đồng sản xuất năm 1980. Nguyên liệu chính là tre, nứa, khai thác chủ yếu ở đèo Bảo Lộc hay đèo Chuối, vì nguyên liệu tre, nưa ở đây có thể chế tạo giấy có độ dai, bền. Ngoài ra, Xí nghiệp giấy quốc doanh Lâm Đồng còn sử dụng bột từ gỗ thông và gỗ cao su. Đầu năm 1978, sản lượng bột giấy sản xuất được 32 tấn, 6 tháng cuối năm đạt 97 tấn. Sản lượng bột giấy ngày càng tăng lên, đến năm 1980 đạt 300 tấn.
Sản phẩm bột giấy của Xí nghiệp giấy quốc doanh Lâm Đồng luôn đảm bảo về chất lượng, phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh Lâm Đồng cũng như trong nước trong những năm đầu giải phóng.

Danh mục: ,