CÀY

– Chất liệu: Kim loại.
– Kích thước (cm): Dài 13.
– Tình Trạng: Lưỡi cày bị nứt và mẻ.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Hợp tác xã Nam Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, năm 1978.

Nội dung hiện vật

Cày của Hợp tác xã Nam Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tháng 4 năm 1978, để đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ mùa, Hợp tác xã Nam Hiệp đã tự tạo được 35 cái cày để xới đất, canh tác. Hợp tác xã đã chia cho 14 đội sản xuất và cày được 200 mẫu đất trong 12 ngày ra quân. Để sư dụng cày phải cần 3 người, trong đó 01 người kéo và 02 người đẩy, công suất một ngày có thể cày được 0,5 hecta đất.
Người chế tạo ra loại cày này là ông Huỳnh Sáu – xã viên Hợp tác xã Nam Hiệp. Trước đó, ông đã từng chế tạo để cày đất trồng đậu phụng cho gia đình, sau đó ông đã chế tạo thêm để phục vụ cho việc cày đất của Hợp tác xã Nam Hiệp.

Danh mục: ,