CỜ LUÂN LƯU

– Chất liệu: Vải.
– Kích thước (cm): Dài 45, rộng 28.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Trường Bổ túc Văn hóa xã Lộc Châu, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, năm 1982.

Nội dung hiện vật

Cờ luân lưu do Bộ giáo dục tặng cho Nhân dân, cán bộ xã Lộc Châu, đơn vị hoàn thành xuất sắc xóa nạn mù chữ trước thời hạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, năm 1977. Lá cờ có hình chữ nhật, nền đỏ, chính giữa có hình ngôi sao màu vàng, viền vàng. Trên cờ có hai dòng chữ: “Bộ giáo dục tặng, Đơn vị hoàn thành xóa mù chữ trước thời hạn”.

Danh mục: ,