ĐƠN XIN RA TIỀN TUYẾN

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 31,5. rộng 21.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: Viết tay (viết bằng máu).
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Đà Lạt, năm 1979.

Nội dung hiện vật

Đơn xin ra tiền tuyến của đồng chí Nguyễn Đức Thiên, đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt. Sau ngày giải phóng, đồng chí Nguyễn Đức Thiên tham gia lực lượng Thanh niên xung kích tại chi đoàn thanh niên phường 1, thành phố Đà Lạt. Trong thời gian công tác, đồng chí Thiên luôn được tập thể giúp đỡ, động viên, giáo dục tư tưởng, nhận thức được trách nhiệm của người thanh niên trước tình hình khó khăn của đất nước, nỗ lực phấn đấu để trở thành thanh niên mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tháng 3/1979, khi quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc nước ta, phẫn uất, căm thù trước hành động của bọn xâm lược, đồng chí Nguyễn Đức Thiên đã trích tay lấy máu mình viết đơn tình nguyện vào lực lượng vũ trang, nguyện đem xương máu mình để đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Danh mục: ,