PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA VII

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 15, rộng 9.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: In.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: UBND phường 2, thành phố Đà Lạt, năm 1981.

Nội dung hiện vật

Quốc hội khóa VII (1981-1987) là Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước, bầu cử ngày 26/4/1981 (tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,96%, tổng số đại biểu Quốc hội: 496), được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980.
Quốc hội khóa VII đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước, xác định nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII do Ban bầu cử thành phố Đà Lạt phát cho UBND phường 2. Đây cũng là phiếu bầu thuộc Tổ bầu cử số 10, khóm Xuân An, nơi mà đồng chí Nguyễn Trung Tín, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Đại biểu Quốc hội khóa VII.

Danh mục: ,