QUYẾT ĐỊNH “THÀNH LẬP LẬP BAN CÁN SỰ KHU VỰC KINH TẾ MỚI TÂY ĐÀ”

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 27, rộng 21.
– Tình trạng: Cũ, rách nhỏ.
– Kỹ thuật chế tác: In.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Ban kinh tế mới Tây Đà, thành phố Đà Lạt, năm 1979.

Nội dung hiện vật

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhằm hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đi xây dựng các vùng kinh tế mới, rất nhiều hộ dân của thành phố Đà Lạt đã chuyển đến khu vực xã Tà Nung, huyện Đức Trọng. Thời gian đầu, người dân đã khai hoang được 100 hecta đất để trồng cây lương thực, nhưng do cơ sở vật chất thiếu thốn, hơn nữa phần đông các hộ dân là người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc sản xuất không ổn định.
Vì vậy, ngày 23/10/1978. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã quyết định thành lập Ban cán sự khu vực kinh tế mới Tây Đà nhằm phổ biến những chính sách của Đảng và Nhà nước, một mặt hướng dẫn về kỹ thuật canh tác nông nghiệp, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho người dân yên tâm sản xuất. Nhờ vào sự năng nổ, nhiệt tình, hướng dẫn của Ban cán sự khu vực kinh tế mới nên người dân nơi đây đã vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Danh mục: ,